קורסי אקסל

קורס אקסל למתחילים

פונקציות בסיסיות חשבון: SUM, AVERAGE, MIN, MAX COUNT, COUNTA, COUNTIF פונקציות לעיבוד טקסט: LEFT, RIGHT, MID, LEN TRIM, UPPER, LOWER, CONCATENATE פונקציות תאריך ושעה: TODAY, NOW, YEAR, MONTH, DAY HOUR, MINUTE, SECOND פונקציות הפניה ומיקוד: VLOOKUP, HLOOKUP, INDEX, MATCH פונקציות מותנות: IF, SUMIF, COUNTIF פונקציות סטטיסטיות: STDEV, VARIANCE, CORREL פונקציות פיננסיות: PMT, RATE, PV, FV …

קורס אקסל למתחילים לקריאה »