לוגו של אקסל רוד ללא כיתוב

קיצורי מקלדת באקסל לMac

גזור ושמור – כל קיצורי המקלדת באקסל בMac.

* במידה ומשתמשים בWindows – ניתן לראות את הכתבה התאומה כאן – קיצורי מקלדת לWindows

ניווט ובחירה

 • + : עבור לקצה האיזור הנוכחי בגיליון
 • + : עבור לתחילת הגיליון
 • + : עבור לתא האחרון המכיל נתונים בגיליון
 • + או + + : עבור בין הגיליונות בקובץ הנוכחי
 • + : בחר את כל השורה
 • + : בחר את כל העמודה

עריכה

 • + : חתוך תא נוכחי
 • + : העתק תא נוכחי
 • + : הדבק בתא נוכחי
 • + : בטל פעולה קודמת (לא עובד כאשר פעולה נעשית בVBA)
 • + : עשה שוב פעולה קודמת (לא עובד כאשר פעולה נעשית בVBA)
 • : ערוך תא נוכחי
 • + : מלא כלפי מטה
 • + : מלא שמאלה (כאשר בשפה העברית, ימינה כאשר בשפה האנגלית)
 • + : הכנס תאריך נוכחי לתא הנבחר
 • + + : הכנס זמן נוכחי לתא הנבחר
 • + : הוסף שורה בתוך תא נוכחי

עיצוב

 • + : הדגש טקסט בתא נוכחי
 • + : הטה טקסט בתא נוכחי
 • + : הוסף קו תחתון לטקסט בתא נוכחי
 • + : פתח את חלון העריכה
 • + + : החל את העיצוב הנוכחי
 • + + : החל עיצוב של אחוזים לתא נוכחי
 • + + החל עיצוב של תאריך לתא נוכחי
 • + + : החל עיצוב של זמן לתא נוכחי

ניהול חוברת וגיליון עבודה

 • + : צור קובץ אקסל חדש
 • + : פתח קובץ אקסל קיים
 • + : שמור קובץ אקסל נוכחי
 • + : סגור קובץ אקסל נוכחי
 • + : סגור את אפליקצית אקסל
 • + : פתח את אפשרות החיפוש (ניתן לגשת לאפשרות ההחלפה מאותו החלון)
 • + : פתח את אפשרות ההחלפה (ניתן לגשת לאפשרות החיפוש מאותו החלון)
 • + : הדפס את הגיליון הנוכחי
 • + : פתח את חלון עריכת מאקרו וVBA

קיצורי נוסחאות ופונקציות

 • + + : סכימה אוטומטית של התאים הנבחרים
 • + : הכנס שם משתנה לנוסחה
 • + : צור שמות מבחירה
 • : חשב נוסחאות בכל הגיליונות בכל קבצי האקסל הפתוחים
 • + : חשב נוסחאות בגיליון הנוכחי
 • + + : הרחב או כווץ של שורת הנוסחאות

קיצורי מקלדת נוספים

 • + : עבור לתא ספציפי
 • + : עבור בין קבצי אקסל פתוחים (או כל חלון פתוח אחר במחשב)
 • + : החל או בטל סינונים בטווח נבחר
 • + : הראה או הסתר את חלון לצפייה מהירה