לוגו של אקסל רוד ללא כיתוב

חישוב שעות עבודה

שימו לב לכל הפרמטרים שאתם צריכים לקבוע בתחילת העבודה, זה יקל עליכם מאוד בהמשך!

קבצים נוספים