לוגו של אקסל רוד ללא כיתוב

איך להשאיר באקסל שורה קבועה

#אקסל_בקטנה

מעוניינים לשמור על אזור, שורה או עמודה שישארו קבועים בעת הגלילה של הקובץ שלכם?

אז הגיע הזמן להכיר את אפשרות 'הקפאת חלוניות'

איזי פריזי

להשארת אזור מסוים קבוע בגיליון העבודה עקבו אחר השלבים הבאים:

בחרו בלשונית 'תצוגה' בסרגל הראשי > 'הקפא שורות ועמודות'

איזה אזור נרצה להשאיר קבוע?

נפתחו לנו 3 אפשרויות ביניהן נצטרך לבחור את הרצויה עבורנו.

במידה ואנו לא מעוניינים להשאיר רק את העמודה הראשונה או השורה הראשונה קפואות,

נסמן באמצעות בחירה עם העכבר את התא שמצידו או מעליו נרצה לקבל אזור קבוע.

מעוניינים ביותר משורה אחת קבועה? בחרו בתא מתחת לשורות אלו ובצמוד לכותרות השורות.

מעוניינים ביותר מעמודה אחת קבועה? בחרו בתא משמאל לעמודות אלו ובצמוד לכותרות העמודות.

וזה היה אקסל בקטנה.